هشدار جدی کارشناسان درباره عدم تحرک افراد بالغ

نشستن بلای جان آمریکایی‌ها شده است

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا (سی‌دی‌سی) هشدار داد که از هر چهار آمریکایی یک نفر روزانه زمانی بالغ بر هشت ساعت را فقط می‌نشیند، و از هر ده آمریکایی چهار نفر دچار مشکل عدم تحرک است.

علاوه‌براین، از هر ده آمریکایی یک نفر بیش از هشت ساعت در روز می‌نشیند و هیچ‌گونه تحرکی ندارد.

در نتیجه عدم تحرک، بیماری‌های مزمن رو‌به‌گسترش‌اند و از طول عمر افراد کاسته می‌شود.

این هشدار در نتیجه پژوهشی است که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بر افراد بالغ آمریکایی انجام شد.

یکی از نویسندگان این پژوهش توصیه کرده اگر افراد سر کار ساعت‌های متمادی می‌نشینند، سعی کنند آخرهفته‌ها تا حد ممکن تحرک داشته باشند.

فقط ۳٪ افراد مورد بررسی تحرک کافی داشتند و روزانه کمتر از چهار ساعت می‌نشستند.

بر‌اساس پژوهش دیگری که سال گذشته منتشر شد، فرقی نمی‌کند چقدر ورزش می‌کنید، اگر هر روز به‌مدت طولانی بنشینید، از طول عمرتان کاسته می‌شود.

;