دیدگاه

تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ایران
«دختران خیابان انقلاب» اینک به سنای کانادا راه یافته‌اند. در جدیدترین رویداد، شاپرک شجری‌زاده، که به‌دلیل بر چوب بستن روسری به ۲ سال حبس تعزیری و ۱۸ سال حبس تعلیقی محکوم شده است،‌ در جمع نماینده‌های سنای کانادا سخنرانی کرده و صدای اعتراض خود را در سنای کانادا به گوش مخاطبان خارجی رسانده است.

محیط زیست

کرمانشاه دوباره لرزید و تیتر اول زلزله شد، آن هم در روزی که به‌طور معمول باید حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی تیتر می‌شد. آرمان با این تیتر که ...
1397/09/05